WELCOME      ABOUT      SCULPTORS      NEWS      ARCHIVE      JOIN      CONTACT
logo cream

Revealing Histories
Sculpture Cymru is very pleased to be working once again with Cadw to create this exhibition of sculpture at Kidwelly Castle as part of the celebrations marking the founding of the Town 900 years ago. Creating artworks in response to the history and culture of a particular place has been an exciting opportunity for the sculptors, and the prospect of making pieces that will encourage visitors to discover new and exciting aspects of the castle, the town and its environs is most rewarding.

Datgelu Hanesion
Mae Sculpture Cymru yn hynod falch o weithio gyda Cadw unwaith eto er mwyn creu’r arddangosfa hon o gerfluniau yng Nghastell Cydweli fel rhan o ddathliadau sefydlu’r dref 900 mlynedd yn ôl. Mae creu gweithiau celf mewn ymateb i hanes a diwylliant man arbennig yn gyfle cyffrous i gerflunwyr, ac mae’r syniad o greu darnau a fydd yn annog ymwelwyr i ddarganfod elfennau newydd a chyffrous am hanes y castell, y dref a’r cyffiniau yn un gwerth chweil.

Simone Bizzell-Browning, John Howes, Dilys Jackson, Mandy Lane,
Alison Lochhead, Nick Lloyd, Lyndon Mably, Sue Roberts, Antonia Spowers

View Revealing Histories publication

mr turners cows
fragmented figures
horizon ship
Fragmented Figures - Ali Lochhead
Horizon Ship - Nick Lloyd
Mr Turner's Cows - John Howes
Return to Archive Index