WELCOME      ABOUT      SCULPTORS      NEWS      ARCHIVE      JOIN      CONTACT
logo cream
Sculpture Cymru is a group of sculptors living and working in Wales. The organisation was formed in 2000 to create opportunities for sculptors to come together to make work, exhibit and exchange ideas. Its members continue to develop their own practices whilst combining to develop and promote the practice of sculpture in Wales.  Its membership of between fifteen to twenty engages in exhibitions, workshops and events. These have been in such venues as Margam Park, The National Garden of Wales and Kidwelly Castle where visitor numbers have been in their thousands (see Archive). Besides these group events, all members show their work regularly as individuals both in exhibitions, at conferences and as commissions.  Additionally, Mid Wales Arts Centre hosts a permanent space for the group.

Mae Sculpture Cymru yn grŵp o gerflunwyr sy’n byw a gweithio yng Nghymru. Ffurfiwyd y sefydliad yn 2000 i greu cyfleoedd i gerflunwyr ddod ynghyd i greu gwaith, arddangos a chyfnewid syniadau. Mae ei aelodau yn parhau i ddatblygu eu harferion eu hunain gan hefyd gyfuno i ddatblygu a hyrwyddo cerflunwaith yng Nghymru.  Mae’r 15-20 o aelodau yn cymryd rhan mewn arddangosfeydd, gweithdai a digwyddiadau. Mae’r rhain wedi cael eu cynnal mewn lleoliadau fel Parc Margam, Gardd Genedlaethol Cymru a Chastell Cydweli, gan ddenu miloedd o ymwelwyr (gweler yr Archif). Ochr yn ochr â’r digwyddiadau grŵp hyn, mae’r holl aelodau’n dangos eu gwaith yn rheolaidd fel unigolion mewn arddangosfeydd a chynadleddau ac fel comisiynau.  Hefyd, mae gan y grŵp ofod parhaol yng Nghanolfan Gelfyddydau Canolbarth Cymru.

sculptureworks 1
lochhead margam
mably demo