WELCOME      ABOUT      SCULPTORS      NEWS      ARCHIVE      JOIN      CONTACT
logo cream

Castle: Sculptural Responses
Sculptural Responses at Kidwelly Castle, Carmarthenshire was an exhibition organised by Sculpture Cymru of new temporary artworks for the grounds and battlements of the castle that responded to aspects of its architecture and the stories that it holds. The work was selected and curated by David Hastie, sculptor and Director of LOCWS International. The exhibited sculpture was sited within the grounds of the castle with the intention that visitors could discover sculpture as they explored the castle.

Ymatebion cerfluniol yng Nghastell Cydweli, Sir Gaerfyrddin oedd arddangosfa a drefnwyd gan Sculpture Cymru o'r gweithiau celf dros dro newydd ar gyfer y tir a'r murfylchau Castell a ymatebodd i agweddau ar ei bensaernïaeth a'r straeon y mae'n ei dal. Dewiswyd y gwaith a wedi'i churadu gan David Hastie, cerflunydd a Cyfarwyddwr LOCWS International. Roedd y cerflun arddangos wedi'i leoli ar dir y Castell gyda bwriad y gallai ymwelwyr ddarganfod cerflun wrth iddynt ymchwilio i'r castell.

Barry Chamberlain, Mike Davis, Earle-Grey, Mark Folds, Alan Goulbourne,
Harvey Hood, Justine Johnson, Lyndon Mably, Sally Matthews, Lee Odishow,
Juliet Simpson, Sara Tombs.

Financial support from: Arts Council of Wales, Kidwelly Town Council, Cadw

 

Return to Archive Index

 

rook tower

 

standing blook
dog
Dog - Sally Matthews
Stand Box & Block - Mark Folds
Rook Tower - Sarah Tombs