WELCOME      ABOUT      SCULPTORS      CURRENT      ARCHIVE      JOIN      CONTACT
logo cream

Sculpture Cymru is an organisation of sculptors living and working in Wales. The organisation creates opportunities for sculptors to come together to make work, exhibit and exchange ideas.

Sculpture Cymru members organise exhibitions, residencies, workshops and seminars. Members also work with sculptors and groups from other countries. Recent collaborations have involved artists from Brittany, Ireland, Catalunya, Argentina and the USA.

Sculpture Cymru also offers advice and management for sculptural projects and welcomes applications from sculptors interested in joining the group.

Grwp o gerflunwyr yw Sculpture Cymru sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae’r gymdeithas yn creu cyfleoedd i gerflunwyr i ddod at ei gilydd i wneud gwaith, i arddangos ac i gyfnewid syniadau.

Mae aelodau Sculpture Cymru yn trefnu arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, gweithdai a seminarau. Mae’r aelodau hefyd yn gweithio gyda cherflunwyr a grwpiau o wledydd eraill; bu artistiaid o Lydaw, Iwerddon, Catalunya, Yr Ariannin a’r Unol Daleithiau yn cydweithio â’r grwp yn ddiweddar.

Mae Sculpture Cymru hefyd yn cynnig cyngor a rheolaeth ar gyfer prosiectau cerflunio ac mae’n croesawu ceisiadau gan gerflunwyr sydd â diddordeb mewn ymuno â’r grwp.

 


sculptureworks 1
lochhead margam
mably demo